Avís legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Propietat del lloc web

Titular del lloc web: Gerard Soldevila Majós
Direcció:Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Contacte:Tel. 605 290 619 – Email: info@calsoi.com
Activitat: Casa rural d’allotjament turístic

Condicions generals d’ús

El portal web https://www.calsoi.com tiene por objeto facilitar al público, en general, el conocimiento de las actividades que esta organización realiza y de los productos y servicios que presta, para el desarrollo de su actividad.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de Cal Soi o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts ha de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte prèvia i expressa autorització del titular del lloc web Cal Soi.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
Se citi expressament al titular del lloc web com a font i origen d’aquells.
El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o activitat del titular del lloc web.
No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilación.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguéssim estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web.

Responsabilitat

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina web https://www.calsoi.com

No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, el titular del lloc web es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu lloc web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

Links o enllaços

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços en el lloc web https://www.calsoi.com hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Cal Soi de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
 • El titular del lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular del lloc web.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
Protecció de dades personals

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar-se al peu o footer del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, Espanya.

Responsable:

Gerard Soldevila Majós

Contacte:

Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Email: info@calsoi.com
Tel. 605 290 619
www.calsoi.com

Finalitats:

Tràmits Administratius: Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de clients: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de potencials: Gestió de clients potencials i contactes
Protecció de dades: Protecció de Dades i privacitat de la informació
Gestió Qualitat: Certificació ISO Qualitat
Consultes Website: Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web
Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial
Borsa de treball: Selecció de personal

Legitimació:

Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat
Borsa de treball: Consentiment explícit de l’interessat

Conservació:

Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Destinataris:

Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades
Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO
Transferències internacionals: No realizamos transferencias internacionales de sus datos

Procedència:

Tràmits Administratius
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de clients
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de potencials
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Protecció de dades
Emprades: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió Qualitat
Emprats: El propi interessat o el seu representant legal
Consultes Website
Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal
comunicacions comercials
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Borsa de treball
Candidats d’ocupació: El propi interessat o el seu representant legal

Drets:

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

Política de privacitat

1. Informació general

Aquesta “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació,  exposem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quins fins, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

Protecció de dades personals

Per a aquells casos que es recullin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar-se al peu o footer del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, Espanya.

2. Responsable del tractament
Qui recull i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

Cal Soi, Gerard Soldevila Majós

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili postal: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA – Email: info@calsoi.com – Teléfono: 605 290 619

3. Mesures de seguretat
Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas de tractar-se de dades sensibles.
4. Finalitat del tractament
Per què volem tractar les vostres dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i les finalitats previstes.

Tràmits Administratius: Gestions de trànsit, herències, escriptures u altres encarcs administratius.
Comptabilitat, fiscalitat i tesoreria: Gestió de clients/proveïdors, contable, fiscal i administrativa.
Gestió de clients: Gestió de clients/proveïdors, contable, fiscal i administrativa.
Gestió de potencials: gestió de clients potencials i contactes.
Protecció de dades: Protecció de dades i privacitat de la informació.
Gestió Qualitat: Certificació ISO Qualitat.
Consultes Website: Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.
Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial.
Borsa de treball: Selecció de personal.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

 • Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Gestió Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de la darrera confirmació d’interès
 • Comunicacions comercials: Mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat
 • Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de la darrera confirmació d’interès
5. Legitimació del tractament
Per què tractem les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
 • Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comunicacions comercials: Consentiment explícit de linteressat
 • Borsa de treball: Consentiment explícit de linteressat
6. Destinataris de les vostres dades
A qui cedim les vostres dades dins de la Unió Europea?

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i la necessitat de cedir algunes de les seves dades a certes categories de destinataris, les que especifiquem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també podríem cedir-les a les següents organitzacions (únicament apareixeran si es cedissin dades a altres organitzacions):

Fem Transferències Internacionals de les vostres dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les vostres dades.

7. Procedència i tipus de dades tractades
D’on hem obtingut les vostres dades?

Tràmits Administratius
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Proveïdors: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de clients
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de potencials
Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal

Protecció de dades
Empleats: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió Qualitat
Empleats: El mateix interessat o el seu representant legal

Consultes Website
Contactes web: El mateix interessat o el seu representant legal

Comunicacions comercials
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal

Borsa de treball
Borsa de treball
Candidats d’ocupació: El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades hem recaptat i tractem?

Tràmits Administratius

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon

Econòmics, financers i d’assegurances
Dades bancàries

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Finalitats: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i d’assegurances
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Proveïdors
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i d’assegurances
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Gestió de clients
Finalitats: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i d’assegurances
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Gestió de potencials
Finalitats: Gestió de clients potencials i contactes

Potencials
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon

Protecció de dades
Finalitats: Protecció de Dades i privadesa de la informació

Empleats
Dades identificatives
Nom i cognoms
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Detalls de feina
Ocupació

Gestió Qualitat

Empleats
Dades identificatives
Nom i cognoms
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Acadèmic i professionals
Experiència professional
Detalls de feina
Professió
Ocupació

Consultes Website
Contactes web
Dades identificatives
Nom i cognoms
Correu electrònic
Telèfon

Comunicacions comercials
Finalitats: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Correu electrònic

Potencials
Dades identificatives
Nom i cognoms
adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon

Borsa de treball
Finalitats: Selecció de personal

Candidats de treball
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
Correu electrònic
Telèfon
Acadèmic i professionals
Titulacions
Historial de l’estudiant
Experiència professional
Currículum Vitae
Característiques personals
Dades d’estat civil
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Data de naixement
Circumstàncies socials
Llicències, permisos i autoritzacions
Detalls de feina
Professió
Historial del treballador

8. Drets dels interesats
Quins són els drets que us emparen?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

Aquí us expliquem quins són els drets que us assisteixen:

Sol·licitar l’ACCÉS a les vostres dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a “l’oblit”)
LIMITAR o OPONAR-SE a l’ús que donem a les vostres dades
Dret a la PORTABILITAT de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació u oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Tràmits Administratius
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Gestió de clients
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Gestió de potencials
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Protecció de dades
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Gestió Qualitat
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Consultes Website
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Comunicacions comercials
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Borsa de treball
Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid) España
Email: info@agpd.es
Teléfono: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9. Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i acceptació“ de la nostra Política de Privacitat.

Política de cookies

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents:

Responsable: Cal Soi, Gerard Soldevila Majós
Adreça: Partida de la Caparrella 16Z, 25192 LLEIDA
Telèfon: 605 290 619
Correu electrònic: info@calsoi.com
Pàgina web: https://www.calsoi.com
Activitat: Casa rural d’allotjament turístic

Informació i terminologia
Les cookies són arxius petits que les pàgines web, botigues en línia, intranets, plataformes en línia o similars, s’emmagatzemen al navegador de l’usuari que les visita i resultin necessaris per aportar a la navegació web innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius. següent informació dels tipus possibles de cookies ajuda a comprendre millor les funcions que fan possible:

Cookies de sessió:
Són galetes temporals que romanen a l’espai de galetes del seu equip fins que tanca el navegador, de manera que cap queda registrada al disc de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes galetes serveixen per fer possible la gestió operativa amb cadascun dels usuaris que està accedint de forma simultània a la web.

Cookies persistents:
Són cookies que romanen emmagatzemades a l’espai de les cookies del seu equip una vegada tancat el navegador, i que tornarà a consultar aquesta pàgina web la propera vegada que hi accedeixi per recordar informació que faciliti la navegació (accedir directament al servei sense necessitat de fer el procés de connexió) o la prestació d’un servei comercial (oferir aquells productes o serveis relacionats amb visites anteriors).

Les galetes intercanviades en navegar per una pàgina web poden ser:

Cookies d’origen o pròpies:
Són galetes generades per la pròpia pàgina web que s’està visitant.

Cookies de tercers:
Són galetes que es reben en navegar per aquesta pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que s’hi troba allotjat. Un exemple pot ser la galeta utilitzada per a un anunci o bàner de publicitat que es troba a la pàgina web que visitem. Un altre pot ser la galeta utilitzada per un comptador de visitants contractat per la pàgina web que visitem.

Les cookies poden ser utilitzades per a:

Fins tècniques:
Són les trucades també “estrictament necessàries”. Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts de accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Personalització:
Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el llenguatge en què voleu veure la pàgina web, formats de visualització, etc.

Anàlisi o rendiment:
Permeten mesurar el nombre de visites i criteris de navegació de diferents àrees de la web, aplicació o plataforma i ens permet elaborar perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús recollits que fan els usuaris del servei.

Publicitat:
Permeten implementar paràmetres d’eficiència a la publicitat oferta a les pàgines web.

Publicitat comportamental:
Permeten implementar paràmetres d’eficiència en la publicitat oferta a les pàgines web, basats en informació sobre el comportament dels usuaris obtingut a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Detall de Cookies utilitzades
El lloc web de Cal Soi utilitza galetes per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques.

Serveis de tercers
Addicionalment, Cal Soi té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si voleu conèixer les condicions de privadesa i ús de cookies, cal consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Acceptació de la política de galetes
Cal Soi mostra informació sobre la seva Política de Cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del lloc web amb cada inici de sessió per tal que vostè sigui conscient.
Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les accions següents:

Acceptar les cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant aquesta sessió
Modificar la configuració: Podreu obtenir més informació sobre com són les galetes, conèixer la Política de Cookies de Cal Soi i modificar la configuració del vostre navegador per restringir o bloquejar les cookies de Cal Soi en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les galetes podeu veure reduïdes les funcionalitats del web.
Seguir navegant o moure per la barra de desplaçament: En aquest cas considerem que n’accepta l’ús.

Com modificar la configuració de les Cookies
Podeu restringir, bloquejar o esborrar les galetes de Cal Soi o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el vostre navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de “Ajuda” us mostrarà com fer-ho:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es ”
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

A més, també podeu gestionar el magatzem de cookies al vostre navegador a través d’eines com les següents:
Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Obrir xat
1
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?